Krajský úřad Ústeckého kraje – Veřejná vyhláška

12 Pro
Veřejná vyhláška Oznámení o zveřejnění návrhu 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (5aZÚR ÚK) a vyhodnocení vlivů 5aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území (VV URÚ) pořizované zkráceným postupem a konání veřejného projednání. viz. příloha   ...
Číst více »