Tísňové linky

Hasiči 150

Zdravotnická záchran. služba  155

Policie 158

Evropské číslo tísňového volání  112