Krajský úřad Ústeckého kraje – Veřejná vyhláška

12 Pro

Veřejná vyhláška

Oznámení

o zveřejnění návrhu 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (5aZÚR ÚK) a vyhodnocení vlivů 5aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území (VV URÚ) pořizované zkráceným postupem

a

konání veřejného projednání.

viz. příloha     priloha_1114873528_0_verejna_vyhlaska_5aZURUK_verejne_projednani_final