Úřad obce

Obecní úřad Oleško je pro veřejnost otevřen každé pondělí od 18:00 do 20:00.

OZNÁMENÍ
V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
níže uvedené dokumenty naleznete na internetových stránkách obce: www.olesko.cz/uredni_deska/
v listinné podobě tyto informace naleznete v budově OÚ Oleško 5 ,
u starosty obce v úředních hodinách PONDĚLÍ 18:00 – 20:00.
Název dokumentu : Vyvěšeno  dne:
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2022 2.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2022 2.12.2019
Návrh rozpočtu na rok 2020 19.12.2019
Rozpočet na rok 2020 18.12.2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 10.6.2020
Závěrečný účet za rok 2019 12.7.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 1 24.2.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 2 27.4.2020
Schválené rozpočtová opatření č. 3 29.6.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 4 31.8.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 5 28.9.2020
Schválené rozpočtová opatření č. 6
Schválené rozpočtové opatření č. 7
Schválené rozpočtové opatření č. 8
Schválené rozpočtová opatření č. 9
Schválené rozpočtové opatření č. 10
Obec: Oleško
Dne: 26.10.2020