Krizové situace

ORP Litoměřice :

https://www.litomerice.cz/krizove-situace

KÚÚK :

krizové situace:

http://www.kr-ustecky.cz/krizove-situace.asp?pl=204715

portál krizového řízení :

http://pkr.kr-ustecky.cz/pkr/