Obecně závazná vyhláška č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

15 Pro

Nová OZV č.2/2021 schválená ZO dne 25.10.2021 usnesením č.3

OZV č. 2 2021

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022

Vyvěšeno dne : 15.12.2021

Sejmuto dne :