Obecně závazná vyhláška č.3/2021, kterou se stanoví systém odpadového hospodářství

15 Pro

Nová OZV č.3/2021 schválená ZO dne 25.10.2021 usnesením č.4

OZV č.3 2021

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Vyvěšeno dne : 15.12.2021

Sejmuto dne :