Návrh rozpočtu obce Oleško na rok 2021

3 Pro

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů obce Oleško k návrhu rozpočtu Obce Oleško na rok 2021 je 15 . prosinec 2020, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Obce Oleško dne  30 . prosince 2020. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Obce Oleško dne 30.prosince 2020. Návrh rozpočtu Obce Oleško na rok 2021 je v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Oleško a na elektronické úřední desce Obce Oleško www.olesko.cz

Návrh rozpočtu 2021 Oleško (3) (1)

FIN_10_2020

 

datum vyvěšení: 3.12.2020

Datum sejmutí: