Závěrečný účet za rok 2018

20 Čer

Zastupitelstvo obce Oleško, schválilo na svém zasedání dne 10.6.2019 závěrečný účet obce za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad spolu se zprávou o přezkoumání obce za uplynulý rok 2018.

Přílohy.: Závěrečný účet 2018

AUDIT – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oleško za rok 2018

FIN 12_2018

Datum vyvěšení : 20.06.2019

Datum sejmutí :