Projekt: Vybavení JSDHO – podpořil Ústecký kraj

23 Lis

Projekt Vybavení JSDHO byl podpořen Ústeckým krajem 

Program 2023

na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Program“)

Fotodokumentace projektu: Vybavení JSDHO       Číslo smlouvy: 23/SML1390/SOPD/INF Vybavení JSDHO

Vybavení JSDHO - Podpořil Ústecký kraj