BIOODPAD v obci- Informace !

19 Pro

Kontejnery na BIOODPAD již budou mít občané k dispozici po celý kalendářní rok.

Hlavním důvodem pro třídění bioodpadů je snížení množství směsného komunálního odpadu vyváženého na skládky.