Krajský úřad Ústeckého kraje – Veřejná vyhláška

4 Říj

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje (1.A ZÚR ÚK), vzhodnocení vlivu 1. A ZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území (VV URÚ) a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

kuuk-verejna-vyhlaska

Datum vyvěšení: 4.10.2016

Datum sejmutí: