Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

14 Pro

Dne 14.12.2015 byla schválena Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Oleško

Příloha OZV .č.2/2015 File0084 tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2016.

 

Datum vyvěšení: 14.12.2015

Datum sejmutí: