Obec Oleško vyhlašuje záměr na prodej pozemků

27 Čec

Obec Oleško vyhlašuje Záměr na prodej pozemků z majetku obce zapsaných na LV č.1 v k.ú. Oleško u Rohatců, obec Oleško

– parcela č. 4/8, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha o výměře 231 m2

– parcela č. 4/14, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha o výměře 31 m2

Záměr File0070