Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Oleško

10 Čer

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Oleško se bude konat

v pondělí 17. 6. 2024 od 18:00 hodin

na obecním úřadě obce Oleško

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a ověřovatele
  3. Schválení programu jednání
  4. Schválení závěrečného účtu za rok 2023
  5. Schválení účetní závěrky za rok 2023
  6. Různé
  7. Diskuze
  8. Závěr

 

 

Tomáš Novák

starosta obce

 

 

Příloha: pozvánka_ZO_10_6_2024