Svolání ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Oleško 22. 10. 2022 od 18,00 hod. na OÚ Oleško

14 Říj

pozvánka ustanovujici ZO

 

 

Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oleško

Na základě ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

v platném znění, svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Oleško:

 

Místo konání:     Obec Oleško – místnost obecního úřadu, Oleško č.p. 5

Doba konání:     22. 10. 2022 od 18:00

 

Navržený program:

1)  Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2)  Schválení programu

3)  Volba starosty a místostarosty

  1. a) určení počtu místostarostů
  2. b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
  3. c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
  4. d) volba starosty
  5. e) volba místostarosty

4)  Zřízení finančního a kontrolního výboru

  1. a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  2. b) volba předsedy finančního výboru
  3. c) volba předsedy kontrolního výboru
  4. d) volba členů finančního výboru
  5. e) volba členů kontrolního výboru

5)  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)

6)  Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

 

 

                                                                                     Tomáš Novák

starosta obce