Mimořádná opatření MZ od 2.10.2020

5 Říj

MO karantena

soc sluzby

MO provoz služeb

OO statni hranice

Sdeleni seznam zemi

ZRU MO

MO MZ, č. j. MZDR 36813/2020-3/MIN/KAN z 2. 10. (od 5. 10.)

Týká se karantény u zařízení sociálních služeb.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 36813/2020-2/MIN/KAN z 1. 9. (od 5. 10.)

  

MO MZ, č. j. MZDR 20581/2020-12/MIN/KAN z 2. 10. (od 5. 10.)

Týká se omezení provozoven a služeb. Předchozí mimořádné opatření mělo platnost do 7. 10., jedná se v podstatě o prodloužení tohoto opatření, dílčí změny v bodě j) u provozu provozovny stravovacích služeb v souladu s usnesením vlády o přijetí krizových opatření.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 20581/2020-11/MIN/KAN z 23. 9. (od 5. 10.)

OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-32/MIN/KAN z 2. 10. (od 5. 10.)

Týká se opatření při vstupu na území ČR, povinností KHS, subjektů, které na území ČR přijímají cizince za účelem ekonomické činnosti, vydávání víza atd.

Tímto OO zrušeno OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-30/MIN/KAN z 18. 9. (od 5. 10.)

Sdělení MZ, č. j. MZDR 20599/2020-33/MIN/KAN z 2. 10. (od 5. 10.)

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy.

MO MZ, č. j. MZDR 20588/2020-18/MIN/KAN z 2. 10. (od 5. 10.)

Zrušení MO MZ, č. j. MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN z 23. 9. Týkalo se zákazu nebo omezení divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých představení, sportovních, kulturních, náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jiných akcí a shromáždění, výstav, slavností, poutí, přehlídek, trhů a veletrhů, vzdělávacích akcí a oslav s některými výjimkami. Toto opatření mělo platnost do 7. 10., nahrazeno UV č. 958 z 30. 9. vyhlášeným pod č. 392/2020 Sb. (přijetí krizových opatření).

Datum vyvěšení: 5.10.2020

datum sejmutí: