Projekt: Oleško – chodník a veřejné osvětlení od vlakové stanice do obce je spolufinancován Evropskou unií

30 Čec

ODKAZ – INFO: Oleško – chodník a veřejné osvětlení od vlakové stanice do obce je spolufinancován Evropskou unií

Projekt OLEŠKO – CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OD VLAKOVÉ STANICE DO OBCE je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na výstavbu nového chodníku podél této silnice, chodník bude doplněn veřejným osvětlením. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy v úseku komunikace č. III/24048, vedoucí od železniční zastávky k jižnímu okraji zastavěného území obce Oleško.

Realizace projektu zvýší bezpečnost chodců v obci Oleško. Bude zajištěna bezbariérová doprava znevýhodněných obyvatel, kvalitní dostupnost objektů občanské vybavenosti (železniční zastávka). Mimo jiné se zvýší podíl udržitelných forem dopravy. Celkově dojde ke zlepšení úrovně atraktivity obce a kvality života jejích obyvatel.

EU_logo_s_textem_CMYK_cz

Evropský fond pro regionální rozvoj

Integrovaný regionální operační program

 

logo mmr_cr_rgb

 

 

 

 

 

Datum vyvěšení: 30.7.2018

Datum sejmutí: