Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Oleško konaného dne 26.6.2017

10 Čec

Příloha zápis ZO.: ZO č.4

Rozpočtová opatření č.4.: roz. opatř. 4

OZV č./2017 .:OZV 2017 zkrácení doby nočního klidu

Závěrečný účet za rok 2016.: Závěrečný účet 2016 2- scan závěrečný účet 2016 2.díl

 

 

Zápis ze 4. zasedání ZO :

Datum vyvěšení: 10.7.2017

Datum sejmutí: 1.8.2017

 

Závěrečný účet za rok 2016: 

Datum vyvěšení: 10.7.2017

Datum sejmutí: 31.8.2018