Obecně závazná vyhláška č.1/2017, o výjimečném zkrácení doby nočního klidu

27 Čer

Zastupitelstvo obce Oleško se na svém zasedání dne 26. června 2017 usneslo vydat na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku ( dále jen ,, vyhlášku „) : 

OZV č.1/2017 o výjimečném zkrácení doby nočního klidu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *