Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Oleško dne16.11.2015

9 Lis

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Oleško se bude konat v pondělí 16. listopadu 2015 od 18:00 hod. na obecním úřadě obce Oleško.

Program.:

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a ověřovatele
  3. Schválení programu jednání
  4. Schválení rozpočtových změn č. 4/2015
  5. Schválení pronájmu pozemků dle záměru obce
  6. Schválení odměny za vedení kroniky obce
  7. Různé
  8. Diskuze-Informativně o územním plánu
  9. Závěr

 

Datum vyvěšení: 9.11.2015

Datum sejmutí: